Particle size effect in liquid-phase hydrogenation of phenylacetyleene over Pd catalysts: Experimental data and theoretical analysis

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markov P., Mashkovsky I. S., Bragina G. O., Wärnå J., Gerasimov E. Yu., Bukhtiyarov V. I., Stakheev A. Yu., Murzin D. Yu.,
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Chemical Engineering Journal
Volym: 358
Artikelns första sida, sidnummer: 520
Artikelns sista sida, sidnummer: 530

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 03:02