Reaction engineering approach to the synthesis of sodium carbonate

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Salmi T, Russo V
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Chemical Engineering Science
Volym: 199
Artikelns första sida, sidnummer: 79
Artikelns sista sida, sidnummer: 87


Nyckelord

Chemical Engineering

Senast uppdaterad 2019-21-10 vid 02:38