Modelling of a liquid-liquid-solid-gas system: Hydrogenation of dispersed liquid sodium to sodium hydride

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Salmi T., Russo V
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Chemical Engineering Journal
Volym: 356
Artikelns första sida, sidnummer: 445
Artikelns sista sida, sidnummer: 452


Nyckelord

Chemical Engineering

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 02:59