Efficient and catalyst free synthesis of acrylic plastic precursors: methyl propionate and methoxy methacrylate synthesis through reversible CO2 capture

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Khokarale S. G., Mikkola J.-P.,
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Green Chemistry
Volym: 21
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 2138
Artikelns sista sida, sidnummer: 2147


Nyckelord

Chemical Engineering

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 03:22