Catalytic oxidation kinetics of arabinose on supported gold nanoparticles

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Correia L., Grénman H., Wärnå J., Salmi T., Murzin D. Yu
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Chemical Engineering Journal
Volym: 370
Artikelns första sida, sidnummer: 952
Artikelns sista sida, sidnummer: 961

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:41