Structure-reactivity: comparison between the carbonation of epoxidized vegetable oils and the corresponding epoxidized fatty acid methyl ester

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cai X., Matos M., Leveneur S., Mikkola J.-P.,
Förlagsort: Industrial Engineering Chemistry Research, 58 (4) (2019) 1548-1560
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Industrial & Engineering Chemistry Research
Volym: 58
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 1548
Artikelns sista sida, sidnummer: 1560

Senast uppdaterad 2019-15-11 vid 04:04