Varor i rörelse: ryskkarelska och tatariska gårdfarihandlares nätverk och handelsrutter i Ryssland

O2 Other


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna Sundelin, Johanna Wassholm
Publication year: 2018
Book title: Kommunicerande konsumtion


Last updated on 2020-26-05 at 04:14