Varor i rörelse: ryskkarelska och tatariska gårdfarihandlares nätverk och handelsrutter i Ryssland

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Sundelin, Johanna Wassholm
Publiceringsår: 2018
Moderpublikationens namn: Kommunicerande konsumtion


Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 04:14

Dela länk