Master’s thesis as a part of research-based teacher education: A Finnish case

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eklund Gunilla
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Teacher Education and Educators
Volym: 8
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 20


Nyckelord

research-based teacher education

Senast uppdaterad 2019-19-07 vid 05:09