Master’s Thesis as Part of Research-Based Teacher Education: A Finnish Case

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Eklund
Förläggare: Uludag University
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Teacher Education and Educators
Volym: 8
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 20
eISSN: 2147-5407


Nyckelord

research-based teacher education

Senast uppdaterad 2020-06-07 vid 06:34