Ätstört flickskap i bloggar

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Charlotte Palmgren
Redaktörer: Malena Janson
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Stockholms universitet
Moderpublikationens namn: Barnnorm och kroppsform. - Om ideal och sexulitet i barnkulturen
Seriens namn: Centrum för barnkulturforsknings skriftserie
Nummer i serien: 52
Artikelns första sida, sidnummer: 127
Artikelns sista sida, sidnummer: 138
ISBN: 978-91-982323-5-6

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:46