Ätstört flickskap i bloggar

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ann-Charlotte Palmgren
Editors: Malena Janson
Publication year: 2019
Publisher: Stockholms universitet
Book title: Barnnorm och kroppsform. - Om ideal och sexulitet i barnkulturen
Title of series: Centrum för barnkulturforsknings skriftserie
Number in series: 52
Start page: 127
End page: 138
ISBN: 978-91-982323-5-6

Last updated on 2020-30-09 at 03:40