Childlessness and union histories: evidence from Finnish population register data

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saarela Jan, Skirbekk Vegard
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Biosocial Science


Senast uppdaterad 2019-16-09 vid 06:26