Undersökning av förekomsten av toxiska blågrönalger i Långsjön och Markusbölefjärden

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Diana Toivola, Jussi Meriluoto, John Eriksson
Förläggare: Åbo Akademi, Husö biologiska station
Publiceringsår: 1989

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 02:52