Förekomsten av toxiska blågrönalger i Åländska insjöar

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Diana Toivola, John Eriksson, Jussi Meriluoto
Förläggare: Åbo Akademi, Husö biologiska station
Publiceringsår: 1988

Senast uppdaterad 2019-23-10 vid 03:27