Förekomsten av toxiska blågrönalger i Åländska insjöar

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Diana Toivola, John Eriksson, Jussi Meriluoto
Förläggare: Åbo Akademi, Husö biologiska station
Publiceringsår: 1988

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:58