Crystal structure of dimeric Synechococcus spermidine synthase with bound polyamine substrate and product

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gabriela Guédez, Apiradee Pothipongsa, Saija Sirén, Arto Liljeblad, Saowarath Jantaro, Aran Incharoensakdi, Tiina A. Salminen
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Biochemical Journal
Volym: 476
Nummer: 6

Senast uppdaterad 2019-21-10 vid 04:05