Skådeplatsen för påskens händelser - det föreställda, det verkliga och det förlovade

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Dahlbacka
Förläggare: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Sändebudet
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 16
Artikelns sista sida, sidnummer: 18

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 06:36