Agile Development of Formal Systems Models

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Colin Snook, Marina Waldén, Andrew Edmunds, Michael Butler
Förläggare: TUCS
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3792-8

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:55