Agile Development of Formal Systems Models

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Colin Snook, Marina Waldén, Andrew Edmunds, Michael Butler
Förläggare: Turku Center for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3792-8

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 03:43