Das Informationsverhalten Jugendlicher

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Widén
Förläggare: Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland
Förlagsort: Bonn
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Internationale Jugendarbeit
Tidskriftsakronym: IJAB
Volym: 11
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 12
Artikelns sista sida, sidnummer: 12

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 04:40