The possibilities and limitations of the emerging organisational spirituality movement

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuomo Peltonen
Förläggare: London School of Economics and Political Science
Förlagsort: London
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: LSE Business Review


Nyckelord

change management, Philosophy, Spirituality

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 04:28