Experience of sibling death in childhood and risk of psychiatric care in adulthood: a national cohort study from Sweden

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rostila Mikael, Berg Lisa, Saarela Jan, Kawachi Ichiro, Hjern Anders
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: European Child and Adolescent Psychiatry

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 03:44