Where is Kilroy? Om toalettklotter ur ett diskurs- och genreteoretiskt perspektiv.

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Haapamäki Saara
Redaktörer: Marianne Nordman, Siv Björklund, Christer Laurén, Karita Mård-Miettinen, Nina Pilke
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Svensk-österbottniska samfundet r.f.
Moderpublikationens namn: Svenskans beskrivning 29
Seriens namn: Svenskans beskrivning
Nummer i serien: 29
Artikelns första sida, sidnummer: 102
Artikelns sista sida, sidnummer: 110
ISBN: 978-951-98972-3-3
ISSN: 0473-8063

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 02:56