Svenska språket och nordiska språk vid Åbo Akademi

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Loman Bengt, Haapamäki Saara
Redaktörer: Harry Lönnroth
Förlagsort: Tammerfors
Publiceringsår: 2004
Förläggare: Tampere University Press
Moderpublikationens namn: Nordistikens historia i Finland
Artikelns första sida, sidnummer: 209
Artikelns sista sida, sidnummer: 244
ISBN: 951-44-5977-6

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 04:38