Teoretiseringens roll i nordistiska och lingvistiska doktorsavhandlingar på 1970-talet

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Haapamäki Saara
Redaktörer: Cecilia Falk, Andreas Nord, Rune Palm
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Stockholms universitet
Moderpublikationens namn: Svenskans beskrivning 30
Seriens namn: Svenskans beskrivning
Nummer i serien: 30
Artikelns första sida, sidnummer: 92
Artikelns sista sida, sidnummer: 101
ISBN: 91-86762-61-3
ISSN: 1102-3619

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 04:35