Women in business families: From past to present (book review)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Ilmakunnas
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: International Small Business Journal
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 2
eISSN: 1741-2870

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 04:06