Hjärnflykt eller inte? Del II. Svenskspråkig ungdomsflyttning till Sverige: trender och drivkrafter

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaisa Kepsu, Blanka Henriksson
Förläggare: Tankesmedjan Magma
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2019
Nummer: 1
ISBN: 978-952-5864-94-6
eISBN: 978-952-5864-95-3
eISSN: 1798-4610


Abstrakt

Magmas rapport Hjärnflykt eller inte? från 2016 visade att svenskspråkiga finländare allt oftare söker sig till Sverige och att flyttningen accelererat, i synnerhet från Nyland. Den här uppföljande rapporten presenterar de nyaste siffrorna och konstaterar att utflyttningen fortfarande är hög. Ändå handlar det inte om någon massflykt. Med hjälp av färsk statistik ger studien en överblick över migrationen från Finland till Sverige ur både ett nationellt och regionalt perspektiv. Vilka trender kan skönjas? Vilka är det som flyttar och hur många kommer tillbaka? Vad har hänt sedan 2015? Studien ser också närmare på de yngre flyttarna (18–30 år). Vilka drivkrafter är det som styr flyttningen till Sverige och hur ser de unga själva på sin rörlighet och sin framtid?


Nyckelord

Cultural identity, identity, Migration, Migration pattern, Young Adult


Dokument


Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 09:51