Identitetsmöjligheter i bekönad självskadehandling. Recension av JOHANSSON, ANNA 2010: Självskada. En etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande. Umeå: Bokförlaget h:ström – Text & Kultur

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Charlotte Palmgren
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Elore
Volym: 17
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 271
Artikelns sista sida, sidnummer: 273

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 06:00