Choosing analytical strategy for microcystins

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jussi Meriluoto, Ann-Sofi Härmälä-Braskén, John Eriksson, Diana Toivola, Tore Lindholm
Publiceringsår: 1996
Tidskrift: Phycologia
Volym: 35
Artikelns första sida, sidnummer: 125
Artikelns sista sida, sidnummer: 132
ISSN: 0031-8884

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 05:30