Studying simple epithelial keratins in cells and tissues

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ku NO, Toivola DM, Zhou Q, Tao GZ, Zhong BH, Omary MB
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Methods in Cell Biology
Tidskriftsakronym: METHOD CELL BIOL
Volym: 78
Artikelns första sida, sidnummer: 489
Artikelns sista sida, sidnummer: 517
Antal sidor: 29
ISSN: 0091-679X

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 08:02