Phosphorylation-dependent interaction of intermediate filament keratins with non-muscle myosin II-C in human colonic epithelial cells

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tao GZ, Toivola DM, Zhou Q, Tao Y, Omary B
Förläggare: W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Gastroenterology
Tidskriftsakronym: GASTROENTEROLOGY
Volym: 134
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: A266
Artikelns sista sida, sidnummer: A266
Antal sidor: 1
ISSN: 0016-5085

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:10