Keratins modulate the shape and function of hepatocyte mitochondria: A mechanism for protection from apoptosis

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tao GZ, Toivola DM, Liao J, Liang BY, Omary MB
Förläggare: W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Gastroenterology
Tidskriftsakronym: GASTROENTEROLOGY
Volym: 130
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: A751
Artikelns sista sida, sidnummer: A752
Antal sidor: 2
ISSN: 0016-5085

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:13