Keratin intermediate filaments provide virus-dependent protection or predisposition in coxsackievirus-induced pancreatitis

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Toivola DM, Ostrowski SE, Baribault H, Magin T, Ramsingh AI, Omary MB
Förläggare: W B SAUNDERS CO
Publiceringsår: 2001
Tidskrift: Gastroenterology
Tidskriftsakronym: GASTROENTEROLOGY
Volym: 120
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: A538
Artikelns sista sida, sidnummer: A538
Antal sidor: 1
ISSN: 0016-5085


Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 04:43

Dela länk