Keratin hyperphosphorylation as a marker of cirrhosis and chronic hepatitis C

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Toivola DM, Ku NO, Resurreccion EZ, Nelson DR, Wright TL, Omary M
Förläggare: W B SAUNDERS CO
Publiceringsår: 2002
Tidskrift: Gastroenterology
Tidskriftsakronym: GASTROENTEROLOGY
Volym: 122
Artikelns första sida, sidnummer: A647
Artikelns sista sida, sidnummer: A647
Antal sidor: 1
ISSN: 0016-5085

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 07:09