Keratin 8 and 18 overexpression is not a prerequisite for Mallory body formation and pancreatic injury

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nakamichi I, Toivola DM, Michie SA, Baribault H, Oshima RG, Omary MB
Förläggare: AMER SOC CELL BIOLOGY
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Molecular biology of the cell
Tidskriftsakronym: MOL BIOL CELL
Volym: 15
Artikelns första sida, sidnummer: 172A
Artikelns sista sida, sidnummer: 172A
Antal sidor: 1
ISSN: 1059-1524

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 06:21

Dela länk