CHARACTERIZATION OF THE IN-VIVO PHOSPHORYLATION OF LIVER KERATIN-8 AND KERATIN-18

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: TOIVOLA DM, MIKHAILOV A, GOLDMAN RD, ERIKSSON JE
Förläggare: AMER SOC CELL BIOL
Publiceringsår: 1995
Tidskrift: Molecular biology of the cell
Tidskriftsakronym: MOL BIOL CELL
Volym: 6
Nummer: Suppl
Artikelns första sida, sidnummer: 2168
Artikelns sista sida, sidnummer: 2168
Antal sidor: 1
ISSN: 1059-1524
eISSN: 1939-4586

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 05:53