Biblical Mothers as Images of the Church

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Förläggare: Routledge, Taylor & Francis Group
Förlagsort: London
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: International Journal for the Study of the Christian Church
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 15
eISSN: 1747-0234

Senast uppdaterad 2019-21-08 vid 06:35