Recherche linguistique sur un corpus provenant d’Internet : considérations éthiques

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Soili Hakulinen, Meri Larjavaara
Redaktörer: Simo Määttä, Mélanie Buchart, Aslak Djupsjö
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Société néophilologique de Helsinki
Moderpublikationens namn: Sources du savoir, sources de l’information, sources de l’énonciation
Seriens namn: Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki
Volym: 104
Artikelns första sida, sidnummer: 109
Artikelns sista sida, sidnummer: 118
ISBN: 978-951-9040-62-2
ISSN: 0355-0192


Nyckelord

corpus linguistics, Language, research ethics

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:28