Fighting misperceptions and doubting journalists’ objectivity: A review of fact checking literature

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sakari Nieminen, Lauri Rapeli
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Political Studies Review

Senast uppdaterad 2019-17-11 vid 04:48