Return to work after sickness absence: a register-based comparison of two indigenous population groups

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Reini Kaarina, Saarela Jan
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Public Health
Volym: 169
Artikelns första sida, sidnummer: 93
Artikelns sista sida, sidnummer: 100

Senast uppdaterad 2019-17-06 vid 05:45