Adelns arbete och vardag på 1700-talets svenska herrgårdar: Johan Gabriel Oxenstiernas och Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Ilmakunnas
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Volym: 98
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 156
Artikelns sista sida, sidnummer: 184

Senast uppdaterad 2019-18-11 vid 02:47