Måltidsupplevelser i 1700-talets Sverige och det tidiga 1800-talets Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Ilmakunnas
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Volym: 100
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 453
Artikelns sista sida, sidnummer: 484


Dokument


Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 03:39