Teknikvetenskap vid universitet - ett främmande inslag?

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Bjarne Holmbom, Tapio Salmi
Editors: Laura Hollsten
Place: Åbo
Publication year: 2018
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Åbo Akademi och kunskapen : perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap, 1918-2018
Start page: 158
End page: 213
ISBN: 978-951-765-884-3


Last updated on 2020-27-02 at 04:24