[Book review of] From hegemonic masculinity to diversity of men. Critical studies on men and masculinities becoming possible in political science. Jiri Nieminen, Tampere University Press, 2013

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Salla Peltonen
Förläggare: Taylor and Francis
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: NORMA International Journal for Masculinity Studies
Tidskriftsakronym: NORMA
Volym: 10
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 71
Artikelns sista sida, sidnummer: 77


Nyckelord

Masculinity Studies

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 04:33