Nordisk judaistik / Scandinavian Jewish Studies Vol 29 No 2 (2018)

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karin Zetterholm, Ruth Illman
Redaktörer: Karin Zetterholm, Ruth Illman
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning
ISSN: 0348-1646

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 05:08