Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies Vol 28 No 2 (2017)

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman, Karin Hedner Zetterholm
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning
ISSN: 0348-1646

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 06:07