Editorial

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman, Karin Hedner Zetterholm
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Nordisk judaistik
Volym: 28
Nummer: 2
eISSN: 0348-1646

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 05:10