Förståelse från insidan - sextio år av samhällsvetenskapens idé

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Olli Lagerspetz, Jonas Ahlskog
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Ikaros
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 45
Artikelns sista sida, sidnummer: 47

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:37