Relevant religion. Representations of religion in Nordic lifestyle magazines 1988-2008 [recension]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Häger
Förläggare: AKADEMIKA AS, AKADEMIKA FORLAG
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Nordic Journal of Religion and Society
Tidskriftsakronym: NORD J RELIG SOC
Volym: 31
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 160
Artikelns sista sida, sidnummer: 162
Antal sidor: 3
ISSN: 0809-7291
eISSN: 1890-7008

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:11