Veteranen från år 1918. Recension av Annvi Gardberg, Anders Gardberg, Aapo Roselius: Över branten. Bröder i krig 1917-1918. PQR, 2018

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tom Karlsson
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Ny Tid
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 28
Artikelns sista sida, sidnummer: 29

Senast uppdaterad 2020-13-08 vid 04:20